menu
cloud 18/08/19  30 °C
access_time Opening   8h-20h

Thông tin điểm đến